Home

Willem van Oranje zal in 1578 niet beseft hebben, welke impact zijn besluit om de goederen van het Kruisbroederklooster te confisqueren en aan de Armmeesters van de Stad Goes ten behoeve van de armenzorg te geven, voor de binnenstad van Goes heeft gehad.

In 1965 erfde de Stichting Maatschappelijke Belangen (SMB) de helft van het vermogen van het voormalige Burgerlijk Armbestuur met de voorwaarde daarmee huisvesting voor ouderen te realiseren.
Aan die opdracht werd voldaan door het realiseren van een viertal projecten. SMB had aanvankelijk 73 woningen in eigendom en beheer. Dat is in 2009 verminderd naar 15 woningen. Daarnaast bezit SMB nog een viertal zakelijke panden, waaronder het eigen kantoor en ruim 100 ha. landbouwgrond.

Eind jaren zeventig besloot het Stichtingsbestuur de bakens te verzetten en zich te richten op de restauratie en rehabilitatie van de Goese binnenstad. Het behoud van het cultureel erfgoed werd als een belangrijk maatschappelijk belang erkend. Daarvoor werd al snel een aparte stichting, de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes (SBOM)), opgericht. Deze stichting had de status van een erkende woningcorporatie in de zin van de Woningwet. Per 1 januari 2016 is SBOM gefuseerd met Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) te Goes.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl