Inschrijven

Als gevolg van de  fusie per 1 januari 2016 tussen de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes (SBOM) en de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) te Goes is het niet meer mogelijk om zich in te schrijven als woningzoekende. Wij verwijzen u daarvoor graag naar: www.rwsgoes.nl/woningzoekende/inschrijvenStichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl