Goten en regenpijpen

Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot, langs de regenpijp of over de buitenmuren stroomt, dan kunt u aannemen dat de afvoer van het regenwater ergens geblokkeerd wordt.
Als hieraan niets wordt gedaan,  kan er op verschillende plaatsen lekkage ontstaan. Muren worden hierdoor aangetast en groen. Het water kan zich gaan nestelen achter de buitenmuur. En hierdoor kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaan. Een slechte regenwaterafvoer kan er ook voor zorgen dat houtrot toe kan slaan. Of uw dakgoot en regenpijp kunnen begroeien als er niet regelmatig gereinigd wordt. Muggen vinden in stilstaand water een ideale plek om te gedijen.

Deze problemen kunnen voorkomen worden door het regelmatig controleren en schoonmaken van de dakgoten en regenpijpen. Vooral de herfst en winter zorgen voor veel bladafval en takken die de goede regenwaterafvoer blokkeren.

Volgens de wet moeten huurders zelf zorgen voor het schoonhouden en ontstoppen van de dakgoten van de woning. Als u in een appartement woont met meerdere verdiepingen, zal de Stichting deze taak op zich nemen, maar heeft u woning zonder bovenburen, dan behoort het schoonmaken van de dakgoten tot uw taak.
Wij verzoeken u hiervoor zorg te dragen!

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl