CV installatie

Draai ’s ochtends de thermostaat niet meteen naar twintig graden, begin met zeventien, dat is om te beginnen al genoeg. Laat deuren en ramen niet onnodig openstaan. Laat uw radiatoren zoveel mogelijk vrij. Sluit ’s avonds gordijnen en jaloezieën, laat daarentegen overdag juist zoveel mogelijk zon naar binnen schijnen. Zet de thermostaat een uur voor het slapen gaan lager (bij vorst niet lager dan tien graden).

Wat als uw cv het niet doet? 
Als u problemen heeft met uw verwarming, dan kunt u onze Stichting bellen. Mocht ons kantoor gesloten zijn dan mag u rechtstreeks contact opnemen met de firma Intec, tel.             0113-341100      
Wilt u dit wel even doorgeven op de eerstvolgende werkdag zodat wij nog een opdrachtbon kunnen versturen.

Voordat u ons belt, adviseren wij u eerst een aantal zaken zelf te controleren:
 • Is de stroom misschien uitgevallen of brand de waakvlam niet meer?
 • Zit de stekker van de cv-ketel in het stopcontact?
 • Zijn de gaskranen bij de meter en de cv-ketel open?
 • Moet de ketel bijgevuld worden?
Bijvullen en ontluchten moet u zelf doen. Als blijkt dat u uw ketel niet op tijd heeft bijgevuld en ontlucht en u laat een installateur komen, zijn de kosten voor uw rekening!

Wanneer bijvullen?
Op de drukmeter die op de cv zit, de manometer, kunt u de waterdruk aflezen. Als de wijzer onder de 1.0 Bar staat, moet u water bijvullen om de waterdruk te verhogen. Daarna moet de installatie ontlucht worden. Dat moet trouwens ook als de radiator maar voor de helft warm wordt of u een borrelend geluid hoort in de verwarming.

Bijvullen gaat zo:
 • Zet de thermostaat in de woonkamer laag;
 • Trek de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact;
 • Bevestig de vulslang aan de kraan en houdt het einde van de slang omhoog.
 • Draai de kraan nu langzaam open, totdat de slang helemaal vol water is.
 • Bevestig het uiteinde van de slang aan het vulpunt van de cv, probeer de slang zo vol mogelijk te houden anders komt er teveel lucht in de cv.
 • Draai de waterkraan weer gedeeltelijk open.
 • Draai ook de afsluiter van het vulpunt open, zodat het water in de cv stroomt.
 • De manometer loopt nu langzaam op. Als de wijzer op 2.0 bar staat, kunt u de kraan en afsluiter weer dichtdraaien.

Ontluchten gaat zo:

 • Draai het ontluchtingsschroefje van de radiator iets los om de lucht te laten ontsnappen.
 • Draait u het schroefje weer dicht zodra er water uitkomt;
 • Begin altijd met de radiatoren op de laagste verdieping en ga telkens een verdieping hoger.
 • Als de verwarming is bijgevuld en ontlucht, kunt u de stekker van de cv weer in het stopcontact steken en de thermostaat hoger zetten.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl