Warm watervoorziening/ boilers/geisers

Een deel van de woningen is voorzien van centrale verwarming in combinatie met een warmwatervoorziening. Woningen die een dergelijke voorziening niet hebben beschikken over een geiser.

Wat te doen als u geen warm water hebt?
Als u een warmwatervoorziening hebt in combinatie met centrale verwarming, verwijzen wij u naar hetgeen onder het kopje “wat te doen als uw cv het niet doet” staat vermeld.

Beschikt u over een huurboiler dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wolter & Dros. tel. 0113-565111. Voor de meeste boilers geldt dat onze Stichting hiervoor een onderhoudscontract heeft afgesloten. Deze kosten worden dan maandelijks met de servicekosten verrekend.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl