Klimpanten en onkruid

Het behoort tot de taak van de huurders (tenzij u voor tuinonderhoud betaalt) om zijn of haar bij de woning horende tuin, terrastegels en paden te onderhouden. De meeste tuintjes en stoepen liggen er gelukkig netjes bij. Wij verzoeken alle huurders ook om het onkruid tussen de tegels van de  eigen terrassen en paden te verwijderen. Als u dan ook nog de openbare ruimte rondom uw eigen voordeur onkruidvrij houdt, ligt uw woning en het complex, waarvan uw woning deel uitmaakt, er altijd netjes bij.

Er zijn diverse huurders die klimplanten, zoals klimop, tegen de muren hebben geplaatst. Als dit niet goed terug wordt gesnoeid, veroorzaakt dit nogal wat problemen. Met name als een woning moet worden opgeschilderd kan dit hoge kosten met zich meebrengen om de begroeiing te laten verwijderen. Bovendien kan het voegwerk aangetast worden. Als de klimop tussen de dakpannen en het dakbeschot gaat groeien kan dat houtrot en/of lekkage tot gevolg hebben. Wij verzoeken u dan ook met klem om geen klimplanten tegen de stenen muren te plaatsen. Als u toch klimplanten tegen de schutting heeft geplaatst, snoei deze dan jaarlijks goed kort. U bent immers zelf verantwoordelijk voor het onderhoud in en van uw eigen tuin  en het herstel van schade, veroorzaakt door te uitbundige groei van planten in het algemeen en klimplanten in het bijzonder.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl