Betaalt u uw huur op tijd?

Er is helaas een landelijke tendens, dat het aantal huurders met huurachterstand toeneemt en de hoogte van de huurachterstand eveneens. Ook wij  moeten vaststellen dat  een groeiend aantal huurders niet de  hoogste prioriteit geeft aan de verplichting, dat de huur vooraf aan het begin van elke maand betaald moet worden. Dit is in de ondertekende huurovereenkomst vastgelegd. Al te lichtvaardig wordt dan de betaling uitgesteld. De kans, dat dan zomaar een  achterstand van een maand ontstaat, is dan niet denkbeeldig maar reëel.  En als er dan een tweede maand achterstand ontstaat, wordt het een hele klus om die weg te werken.

Zoals gezegd moet volgens het huurcontract vòòr de 5e van de maand de huur voldaan worden. Als u niet volgens het bepaalde in uw huurcontract betaalt, wordt dit als betalingsachterstand beschouwd. Om die reden sturen wij dan een betalingsherinnering waarbij € 6,50 aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Wij begrijpen dat dit “pijnlijk” kan zijn, maar wij hopen ook dat u begrip heeft voor ons standpunt. De strenge controle is ook juist bedoeld om te voorkomen dat u op langere termijn niet in de betalingsproblemen komt. 

Mocht u een dergelijke herinnering van ons hebben ontvangen, dan is het de bedoeling dat u deze “huurachterstand” zo snel mogelijk inloopt. Als dit niet binnen veertien dagen lukt, krijgt u nog een laatste betalingsherinnering, waarbij € 10,- aanmaningskosten in rekening worden gebracht. In het ergste geval zijn wij genoodzaakt (als u niet reageert en/of geen betalingsafspraak met ons maakt) om de vordering uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor. De regels voor het starten van een incassoprocedure zijn sinds juli 2012 verscherpt. Als wij de vordering uit handen moeten geven, wordt er rente en minimaal € 40,- incassokosten in rekening gebracht.  Op tijd betalen is dus in uw eigen belang!

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl