Voorkom brand!

Ieder kwartier ontstaat er ergens in Nederland een brand! Eenderde van alle woningbranden ontstaat in of door elektrische apparatuur. Veilig gebruik en regelmatig onderhoud zijn - relatief simpele -  oplossingen. 

Enkele aandachtspunten:

Wasdroger
Maak het pluisfilter van de wasdroger na elke wasbeurt stofvrij. Laat de droger nooit draaien als u niet thuis bent. Maak de ontluchtingsbuis, als u geen condensdroger heeft, aan de achterzijde twee tot drie keer per jaar schoon met een stofzuiger. Maak eens in de vijf jaar de droger aan de binnenzijde helemaal schoon.

Wasmachine
Controleer regelmatig de kraanafsluiting en de toe- en afvoerslangen van de wasmachine op haarscheurtjes en andere beschadigingen.

Televisie/computer/stereo
Doe uw televisie, computer of stereo uit als niemand er gebruik van maakt. Laat de apparaten nooit op stand-by staan. Zorg voor voldoende ventilatie als apparaten in een kast staan, zodat de warmte kan worden afgevoerd.  Plaats geen vazen of planten op de televisie.  Bij het water geven, kan kortsluiting in de apparaten ontstaan. Trek bij onweer de stekker uit uw televisie, computer of stereo.

Magnetron en oven
Gebruik een magnetron of oven alleen voor de bereiding van eten en/of drinken en niet voor andere zaken.

Kabelhaspel
Zorg ervoor dat het snoer altijd helemaal uitgerold is. Voorkom overbelasting van de kabelhaspel en sluit grote 
stroomverbruikers rechtstreeds aan op het stopcontact. Het aantal Watt (vermogen apparatuur) dat er maximaal op mag worden aangesloten, staat op de kabelhaspel.

Elektrische snoeren
Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Zet de snoeren nooit vast met krammen of spijkertjes. Plaats geen snoeren onder het tapijt. Verleng snoeren niet eindeloos met behulp van verlengsnoeren. Voorkom overbelasting. Als allerlei apparaten aan elkaar worden gekoppeld, 
gaat er te veel stroom door de snoeren. Wanneer die snoeren warm worden, kan er kortsluiting en brand ontstaan.

Broodrooster, föhn, stofzuigerfilter, frituurpan
Voor alle kleine huishoudelijke apparaten geldt: maak ze regelmatig schoon!

Halogeenverlichting

Zorg voor voldoende afstand tussen de halogeenspotjes en brandbaar materiaal zoals gordijnen.

CV-ketel
Laat uw cv-ketel jaarlijks controleren en reinigen. Onze Stichtingen hebben voor alle ketels een onderhoudscontract afgesloten en de firma Intec zorgt voor de jaarlijkse controle. Dit geldt overigens niet voor de ketels van Woonzorg Nl.

Afzuigkap
Maak minimaal 1 keer per drie maanden het filter van de afzuigkap schoon of vervang het eventueel.

Gasfornuis
De gasslang van een niet-ingebouwd gasfornuis moet het keurmerk GASTEC hebben. Vervang de gasslang na maximaal 15 jaar. Laat de gasslang niet blootstaan aan de hitte van het fornuis. Controleer de slang regelmatig. De gasslang mag geen haarscheurtjes of andere beschadigingen hebben. Leg geen brandbare materialen zoals thee- en handdoeken dicht bij het fornuis.

Koelkast
Plaats de koelkast minstens 10 cm van de muur af.
Zorg voor voldoende ventilatie achter de koelkast bij ingebouwde koelkasten. Houd de achterzijde van de koelkast altijd stofvrij.

Koffiezetapparaat 
Voorkom oververhitting. Zet het koffiezetapparaat na gebruik altijd uit.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl