Opzeggen huur

Verhuisplannen? De huur opzeggen doet u zo...

U kunt de huur elke dag van de maand (met uitzonderingen van de weekenden) schriftelijk opzeggen en er is een opzegtermijn van minimaal één maand. Het kan echter zijn dat wij de huurprolongatie al voor de volgende maand hebben gedraaid (tussen de 24-30ste van de maand), dan zal de huur per het einde van de maand worden stop gezet. Zeg bij voorkeur de huur van uw woning eerder op, is ons advies. U heeft dan de meeste kans om in contact te komen met een nieuwe huurder en een eventuele overname is dan snel geregeld! Een huuropzegging is overigens onherroepelijk. Een huuropzegging onder voorbehoud kunnen wij helaas niet accepteren in verband met de planning van het onderhoud en het opnieuw verhuren van de woning. Als de huur door nabestaande(n) opgezegd wordt wegens het overlijden van de huurder moet een kopie van de overlijdensakte worden bijgevoegd.

Na ontvangst van de huuropzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Daarin staat hoe u de woning moet achterlaten. Ook staan in de bevestiging de data voor een eerste en een eindinspectie.

Als deze data u niet uitkomen, kunt u een nieuwe afspraak maken. Tijdens de eerste inspectie bespreekt de inspecteur met u hoe u de woning moet opleveren. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een inspectierapport. De inspecteur licht ook toe wat u ter overname aan de volgende huurder mag aanbieden. Bijvoorbeeld een zonnescherm of een laminaatvloer in goede staat. Mocht de nieuwe huurder het door u aangebodene niet overnemen, dan wordt u (ook als u inmiddels al verhuisd bent) in de gelegenheid gesteld deze alsnog voor een bepaalde datum te verwijderen.

Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken? Dan brengen wij de kosten voor verwijderen en herstellen (inclusief huurderving bij te late oplevering) bij u in rekening.

Bij de eindinspectie beoordeelt de inspecteur of de bij de eerste inspectie gemaakte afspraken zijn nagekomen. Ook moeten de meterstanden van gas, elektra en water worden opgenomen en u dient deze zelf door te geven aan het energiebedrijf. Als de woning volgens de afspraken is opgeleverd, neemt de opzichter de sleutels van u in ontvangst. Als de afspraken over de oplevering niet zijn nagekomen, worden de kosten tot herstel bij u in rekening gebracht.

De woning dient schoon te worden opgeleverd. Een discussie over een schone woning gaan de inspecteurs niet aan. Als de inspecteur vindt dat de woning niet schoon wordt opgeleverd, zijn wij genoodzaakt om een schoonmaakbedrijf in te schakelen en de kosten aan de oude huurder door te berekenen.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl