Wijzigingen aanbrengen in uw huurwoning

U heeft voor veranderingen aan de binnenzijde van uw woning geen toestemming nodig als deze bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Voor veranderingen aan de buitenzijde van de woning heeft u altijd toestemming van SMB/SBOM nodig.

Als u een verandering aan de woning wilt toebrengen  en het ongedaan maken bij het einde van de huur noemenswaardige kosten met zich meebrengt, heeft u voorafgaand schriftelijke toestemming van SMB/SBOM nodig.  In geval van twijfel is het verstandig vooraf met de Stichting te overleggen.

De laatste tijd hebben wij bij diverse eindinspecties geconstateerd dat sommige huurders veranderingen aan de binnenzijde van de woning hebben toegebracht, zonder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben aangevraagd. Wij zijn in sommige gevallen genoodzaakt om na de eindinspectie de  kosten tot herstel bij de oude bewoner(s) in rekening te brengen.

Wellicht is een nieuwe huurder bereid dit over te nemen, maar dan dient dit op een overname formulier duidelijk vast te worden gelegd. Overigens raden wij dit nieuwe huurders in de meeste gevallen ten zeerste af.

Hierbij volgen enkele voorbeelden van zaken die wij bij een eindinspectie niet accepteren en hersteld dienen te worden in de originele staat:

- Aanbrengen in de voor- of achterdeur van een kattenluik. Dit dient door de aannemer hersteld te worden en ook dient een schildersbedrijf de deur opnieuw in de originele kleur te schilderen.

- Het beschilderen van keukenkastjes. De keukens zijn nog maar een paar jaar oud en mogen niet beschilderd worden. Als dit wel het geval is, zullen er op kosten van de oude huurder, nieuwe keukenfrontjes en kastjes worden besteld.

- Het schilderen van tegels. Zonder schriftelijke toestemming van de Stichting wordt dit niet geaccepteerd. 

- Het schilderen van voegen in de keuken of badkamer of toilet. Dit wordt niet geaccepteeerd.  De herstelkosten zullen bij de oude bewoner in rekening worden gebracht.

- Het boren van gaten in tegelwanden. Als er in de tegels zelf geboord is, zullen die tegels vervangen moeten worden.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl