Huurdersvereniging

WIj hopen dat u met veel plezier in uw woning woont. Toch kan er zich een situatie voordoen die dit doet veranderen. Mocht u klachten hebben, dan verzoeken wij  u deze aan ons voor te leggen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de huurdersverening De Bevelanden inschakelen. Zij behartigen de belangen van alle huurders in Noord- en Zuid Beveland. De huurdersvereniging probeert in goed overleg tot een oplossing te komen.

Deze huurdersvereniging is in 1995 opgericht. Een onafhankelijke vereniging die zich inzet om op de juiste manier conflicten tussen huurders en verhuurders aan te pakken. Deze huurdersvereniging is ook aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Heeft u een vraag of probleem waar u niet uit komt met onze Stichting of wilt u lid worden van de huurdersvereniging De Bevelanden, neem dan contact met ze op. De huurdersvereniging is bereikbaar op dinsdag en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur op het kantoor aan het Rimmelandplein 1a te Goes. Telefonisch zijn zij bereikbaar onder nummer 0113-252054. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de site www.huurdersvereniging-debevelanden.nl of stuur een e-mail naar debevelanden@hvdb.info. 

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl