Stichting Monumenten Goes

De Stichting Monumenten Goes is een erkende Monmenten Stichting. Eind 2007 is molen De Blazekop in Ovezande aangekocht. De Restauratie van de molen is in augustus 2012 vrijwel afgerond. De restauratie is mogelijk gemaakt door:

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl