Storing-Klacht

Als u  een storing of een klacht wilt melden, dan dient u ons hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Ook kunt u een e-mail sturen aan info@smbgoes.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waar we u overdag op kunnen bereiken samen met de klacht of omschrijving van de storing. Na ontvangst van uw e-mail zal de storing of klacht in behandeling worden genomen.

Het is niet de bedoeling dat u de bedrijven waarmee wij samenwerken, rechtstreeks gaat benaderen. Immers de Stichting dient ten alle tijde de opdracht te verstrekken. Alleen bij calamiteiten, bijvoorbeeld als uw verwarming het niet doet,  als u onze Stichting in de avonduren of in het weekend niet kunt bereiken, kunt rechtstreeks contact openemen met het  desbetreffende bedrijf. Stelt u dan wel op de eerstvolgende werkdag ons kantoor hiervan op de hoogte zodat er alsnog een opdrachtbon kan worden opgesteld.

Storingen aan huurboilers/geisers hoeft u niet aan ons te melden. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de firma Wolter en Dros. Zij hebben sinds januari 2013 de huurboilers van de Delta overgenomen. Voordat u deze firma bij storing raadpleegt (tel. 0113-565111), raden wij u aan eerst te controleren of het toestel inderdaad is ingeschakeld en of de zekeringen nog goed zijn. Bij eventuele telefonische raadpleging is het verstandig alle gegevens, vermeld op het type-plaatje, bij de hand te hebben en te bevestigen dat de boiler wordt gehuurd door de Stichting tot behoud en ondersteuning van Monumenten te Goes (in 99% van de gevallen).

Bij calamiteiten ( maar dan alleen als u onze Stichting niet kunt bereiken!) kunt u voor bouwkundige zaken contact opnemen met Bouwbedrijf De Weert, tel. 06-51203326 of 06-30445771, voor installatiewerken (zoals uw cv) met de firma Intec, tel. 0113-341100, voor elektrische storingen met Gerrit de Jonge techniek, tel. 0113-215460 en voor glasschade met schildersbedrijf Franse, tel. 0113-649361. Maar nogmaals dit geldt alleen bij calamiteiten. 

 

 

 

info@smbgoes.nl

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl