Uw gegevens

Wilt u zo vriendelijk zijn onze Stichting op de hoogte te stellen van uw emailadres of van een gewijzigd telefoonnummer. 
U kunt een berichtje sturen naar info@smbgoes.nl Wilt u als u uw emailadres doorgeeft er voor alle duidelijkheid ook uw naam, adres en telefoonnummer erbij vermelden. Dit laatste is sowieso heel belangrijk om door te geven. Met name mobiele nummers blijken nogal eens te wijzigen en deze zijn zeker bij onderhoudsklachten zeer belangrijk voor ons om over te beschikken.

Stichting Maatschappelijke
Belangen (SMB)

Huis Hoope
J.A. van der Goeskade 69
4461 BJ Goes

Tel. 0113 - 215 659

info@smbgoes.nl